АРБО УКРАЇНА

                 Технічне обслуговування промислових підприємств

Енергетичний аудит

Енергетичний аудит (енергоаудит) — це комплексне енергетичне обстеження підприємства, що включає: збір вихідних даних, складання балансів споживання та розподілу енергії, аналіз фінансової та технічної інформації, виявлення нераціональних втрат, розробку енергозберігаючих заходів, видачу рекомендацій і визначення ефекту від їх впровадження.

Енергоаудит, який проводять спеціалісти ТОВ «АРБО УКРАЇНА», має наступні цілі:

 1. Виявлення джерел нераціональних енерговитрат і невиправданих втрат енергії;
 2. Визначення показників енергетичної ефективності;
 3. Визначення потенціалу енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності;
 4. Розробка цільової, комплексної програми енергозбереження, з розрахунками термінів окупності.

 

Під час проведення енергоаудиту спеціалістами нашої компанії проводяться наступні заходи:

 • Аналіз стану систем електропостачання, теплопостачання, водозабезпечення, парку технічного обладнання промислового підприємства (об’єкта), будівлі, споруди;
 • Оцінка стану систем та засобів вимірювань — прилади для обліку енергоносіїв та їх відповідність встановленим вимогам;
 • Виявлення необґрунтованих втрат;
 • Оцінка стану системи нормування енергоспоживання та використання енергоносіїв;
 • Перевірка енергетичних балансів підприємства (об’єкта);
 • Розрахунок питомих норм енерговитрат на продукцію, що випускається або на види робіт;
 • Оцінка доцільності основних енергозберігаючих заходів, що реалізуються підприємством;
 • Провелення енергомоніторингу (відстеження встановлених і фактичних параметрів енергоспоживання);
 • Визначення за допомогою спеціальних приладів (засобів вимірювання, засобів обліку) параметрів в контрольних точках;
 • Опитування та анкетування учасників процесу виробництва або споживання енергоресурсу;
 • Вивчення супутньої нормативної бази, керівних документів та інструкцій на підприємстві;
 • Розрахунки економічної ефективності впровадження тих чи інших організаційних пропозицій, або інвестицій в енергозберігаючі технології (пристрої);
 • Складання звіту, що містить результати проведеного енергоаудиту та рекомендації.