АРБО УКРАЇНА

                 Технічне обслуговування промислових підприємств

Сертифікат енергетичної ефективності будівель

енергоефективність. Сертифікат енергетичної ефективності будівель

 

Сертифікат енергетичної ефективності будівлі — документ встановленої форми, в якому визначено клас енергетичної ефективності будівлі та/або її відокремлених частин, рекомендації щодо його підвищення, а також інші відомості щодо будівлі та/або її відокремлених частин, енергоефективність яких сертифіковано

 

У сертифікаті енергетичної ефективності будівлі зазначаються:

  1. Адреса (місцезнаходження) будівлі та/або її відокремленої частини;
  2. Клас енергетичної ефективності будівлі та/або її відокремленої частини. Визначається виконавцем робіт (надавачем послуг) у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель відповідно до затвердженої методики;
  3. Відомості про тип, функціональне призначення та конструкцію будівлі та/або її відокремленої частини. Зокрема, відносно кількості поверхів, об’єму та загальної площі;
  4. Мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівлі та/або її відокремленої частини, що стосуються будівель такого класу;
  5. Фактичні показники енергетичної ефективності будівлі;
  6. Рекомендації щодо підвищення економічно доцільного рівня енергетичної ефективності будівлі та/або її відокремленої частини, які (зокрема, рекомендації з термомодернізації). Рекомендації враховують місцеві кліматичні умови, є технічно та економічно обґрунтованими та в яких зазначаються дії, які необхідно здійснити для реалізації таких рекомендацій на практиці;
  7. Серія та номер кваліфікаційного атестата виконавця робіт (надавача послуг), який склав сертифікат енергетичної ефективності будівлі;
  8. Інформація щодо викидів двоокису вуглецю;
  9. Інформація щодо місця отримання більш детальної інформації про відомості, зазначені у сертифікаті. Дана інформація включає рекомендації щодо підвищення економічно доцільного рівня енергетичної ефективності будівель та/або їх відокремлених частин.