АРБО УКРАИНА

          Техническое обслуживание промышленных предприятий

Законодательная база

Закон України “Про енергозбереження” №74/94-ВР від 01.07.1994
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/74/94-%D0%B2%D1%80

ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 “Проектування. Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції”
http://document.ua/proektuvannja_-nastanova-z-rozroblennja-ta-skladannja-energe-nor17839.html

Проект Закону “Про житлово-комунальні послуги” №1581-д від 10.12.2015
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57371

ДСТУ Б В.2.2-39:2016 “Методи та етапи проведення енергетичного аудиту будівель”
http://document.ua/metodi-ta-etapi-provedennja-energetichnogo-auditu-budivel-nor28461.html

Закон України “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг” №1540-VIII від 22.09.2016
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1540-19

Закон України “Про Фонд енергоефективності” № 2095-VIII від 08.06.2017
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2095-viii

Закон України “Про енергетичну ефективність будівель” № 2118-VIII від 22.06.2017
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2118-19

Закон України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання” № 2119-VIII від 22.06.2017
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2119-19/page